Aide Internationale

UNICEF/UNI121809/Dormino
MAHMOUD TAHA via Getty Images
Unicef/LeMoyne
© UNICEF/UN044444/Al-Issa

Nouvelles

UNICEF George

Nouvelles

Tuca Vieira-Oxfam
ASSOCIATED PRESS
ekvidi